Kalendarz wydarzeń

Konferencja podsumowująca projekt WiNTAR

  • 11/12/2015
  • WiNTAR

21 grudnia 2015 roku, w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowy przebieg projektu WiNTAR– Wspomnienia Integrują Tarnowian.

Projekt WiNTAR ukierunkowany jest na solidarność i integrację międzypokoleniową tarnowian poprzez wspólne sięganie pamięcią do czasów młodości i konfrontowanie z nimi dzisiejszego obrazu miasta. Spoiwem jest dialog na temat wydarzeń, osób i oceny funkcjonowania miasta z drugiej połowy XX wieku, widzianych z perspektywy osobistych doświadczeń starszych i młodszych tarnowian oraz zaproszonych gości – znanych i cenionych mieszkańców miasta.

W trakcie konferencji zaprezentowany zostanie dorobek projektu. Przedstawione zostaną sylwetki znanych tarnowian, którzy byli gośćmi specjalnymi spotkań wspomnieniowych organizowanych w ramach projektu (m.in. Jan Ożga, Stanisław MajorekZbigniew Kłopocki). Pokażemy zasoby cyfrowe związane z Tarnowem - seniorzy będą mieli możliwość sprawdzenia, jak prostym zadaniem jest skanowanie starych fotografii oraz wezmą udział w quizie dotyczącym wiedzy o Tarnowie. Ponadto, uczestnicy konferencji będą mieli okazję do aktywności ruchowej podczas zabaw i tańców z wykorzystaniem konsoli od gier.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa zdjęć Tarnowa z ubiegłego wieku, powstała w ramach projektu Nostalgikon – Cyfrowy Most Pokoleń (www.nostalgikon.pl).

Spotkanie w Centrum Sztuki Mościce ma charakter otwarty. Zapraszamy przede wszystkich seniorów, a także wszystkie osoby, które ukończyły 20 rok życia. Początek spotkania o godzinie 10:00.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu, prosimy o kontakt z Anną Burdą, a.burda@mwi.pl, 797 590 419.

ZAPRASZAMY!